Firma ADDICTIVE SOUND Konrad Witczuk realizuje projekt w ramach Programu Re_Open UK

Tytuł: Działania inwestycyjne w celu stworzenia nowej i poszerzenia dotychczasowej oferty Addictive Sound jako sposób na pozyskanie dodatkowych źródeł przychodów utraconych w wyniku brexit

Całkowita wartość Projektu: 75 899,97 EUR

Kwota dofinansowania: 75 899,97 EUR

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Firma podjęła nowe działania inwestycyjne (zakup sprzętu do badań akustycznych (miernik i źródło dźwięku) maszyny do cięcia pianki, wełny mineralnej i innych podobnych materiałów, szlifierki szerokotaśmowej, okleiniarki, agregatu, maszyny wieloczynnościowej do drewna, rozdrabniacza do pianki oraz oprogramowania do symulacji akustycznej), dzięki którym poszerzona zostanie dotychczasowa oferta. Wskazana inwestycja pozwoli na uruchomienie nowej usługi (indywidualne projektowanie powierzchni akustycznych) oraz na poszerzenie oferty o nowe wzory paneli akustycznych i dźwiękochłonnych, w tym paneli 3d oraz paneli na indywidualne zamówienie.