Drgania akustyczne

Drgania akustyczne – to zjawisko, które odpowiada za powstawanie dźwięków. Fale akustyczne rozchodzą się w ośrodku, gdzie dochodzi do drgania cząsteczek. W ten sposób drgania akustyczne przenoszą energię mechaniczną, która niezbędna jest do powstawania tonów. Aby dźwięk był odbierany przez ludzi, częstotliwość drgań musi przekroczyć próg słyszalności. Powszechnie uznaje się, że zawiera on się w zakresie między 16 Hz i 20 kHz. W zależności od płci, wieku i predyspozycji indywidualnych, zakres słyszalności może ulegać modyfikacjom.

Drgania cząstek ośrodka sprężystego następują wokół położenia równowagi tych cząstek. Dzieje się tak pod wpływem rozchodzenia się fali akustycznej, na przykład fali płaskiej w powietrzu lub fal sinusoidalnych. Fale dźwiękowe mogą rozchodzić się również w innych substancjach.

Faza drgania to wielkość, która wyznacza odchylenie fali w danym punkcie i czasie, względem średniego jej położenia. Okres drgań to najmniejszy przedział czasu, który niezbędny jest do powtórzenia całego cyklu drgania.