Wady akustyczne

Wady akustyczne – wadami akustycznymi nazywa się powszechne zjawisko, które występuje w poszczególnych pomieszczeniach. Każde pomieszczenie posiada własne wady akustyczne, których nie da się uniknąć nawet w sytuacji, gdy na etapie projektowym zaangażowany zostanie akustyk. Wady akustyczne mają bezpośredni wpływ na jakość rozchodzenia się dźwięku w danym pomieszczeniu oraz odczucia słuchowe, na przykład podczas wykładów w auli lub koncertów muzycznych. Do najczęstszych wad akustycznych należą:

  • echo – ta wada akustyczna sprawia, że mamy do czynienia z powtórzeniem dźwięku bezpośredniego. O echu w pomieszczeniu możemy mówić, gdy dźwięk ten dochodzi do słuchaczy dopiero po upływie 100 milisekund lub więcej od jego nadania;
  • flutter echo – ta wada występuje zdecydowanie najczęściej w pomieszczeniach. To echo trzepoczące, w ramach którego słyszany dźwięk przypomina trzepotanie skrzydeł zwierzęcia;
  • filtr grzebieniowy – wada ta najczęściej spotykana jest w małych pomieszczeniach. W W ograniczonych przestrzennie pomieszczeniach dźwięki odbijają się od płaskich ścian i następnie nachodzą na siebie.