Zakres słyszalności

Zakres słyszalności – zakresem słyszalności określa się zakres częstotliwości fal akustycznych (dźwiękowych), które mogą być odbierane i zrozumiane przez ludzkie ucho. Najczęściej podawanym i przyjętym zakresem słyszalności dla człowieka są częstotliwości fal dźwiękowych od 16 Hz do 20 kHz. Powyżej tego progu znajdują się ultradźwięki, a poniżej infradźwięki.

Granice słyszalności wyznaczane są nie tylko przez górny i dolny próg słyszalnych częstotliwości dźwięku, ale również przez górny i dolny próg akceptowanego poziomu ciśnienia akustycznego. Granice słyszalności to pojęcie umowne i mogą różnić się zakresem w zależności od wieku danej osoby, płci, czy też jej indywidualnych predyspozycji.

W zakresie słyszalności warto zwrócić uwagę na częstotliwości w okolicach 4 kHz, które są najlepiej słyszane przez ludzkie uszy.

W przypadku zwierząt, zakres słyszalności może być znacznie większy niż nasz. Przekroczenie górnego progu granicy słyszalności może generować ból ucha.