Chłonność akustyczna

Chłonność akustyczna – to parametr, który określa możliwości pochłaniania energii fal akustycznych poprzez powierzchnię pomieszczeń lub specjalne ustroje akustyczna. W prostym języku oznacza to zdolność pomieszczenia do tłumienia i pochłaniania generowanych w nim fal dźwiękowych. Określenie chłonności akustycznej danego miejsca pozwala na poznanie jego właściwości akustycznych i potencjału do wykorzystania pod kątem prowadzenia wykładów, wystąpień, czy też tworzenia muzyki.

W każdym pomieszczeniu fale akustyczne padają nie tylko na powierzchnię jego ścian, ale również na dodatkowe bariery lub ludzi. To również warto uwzględnić przy prowadzeniu badań na temat chłonności akustycznej danej lokalizacji.

Jeżeli pomieszczenie jest puste i posiada jednolite ściany, to chłonność akustyczną można wyliczyć według poniższego wzoru:

A – a śr x S

gdzie:
A – chłonność akustyczna;
a śr – średni współczynnik pochłaniania dźwięku;
S – pole płaszczyzn (ścian, sufitu i podłogi), które ograniczają pomieszczenie.

Jeżeli w danym pomieszczeniu znajdują się dodatkowe przedmioty, bariery lub ludzie, to wzór na obliczenie chłonności akustycznej jest bardziej skomplikowany. Zwiększenie chłonności akustycznej pomieszczenia można uzyskać poprzez zastosowanie w nim ustrojów akustycznych.