Częstotliwość a długość fali

Częstotliwość a długość fali – częstotliwość i długość fal akustycznych to podstawowe wielkości, którymi się je określa. Od nich zależy długość dźwięku oraz poziom ich ciśnienia akustycznego, który określany jest w decybelach.

Częstotliwość fali to liczba cykli, które dana fala akustyczna przechodzi w ciągu sekundy. Jednostką miary częstotliwości fali dźwiękowej w układzie współrzędnych SI jest Herc (Hz). Nazwa ta pochodzi od nazwiska fizyka niemieckiego Heinricha Hertza, który w swoim życiu zajmował się między innymi badaniem fal elektromagnetycznych. Ludzkie ucho jest w stanie odbierać fale dźwiękowe o częstotliwości od 16 Hz do 20 kHz.

Długość fali akustycznej to najmniejsza odległość, jaką zaobserwujemy między wybranymi dwoma punktami w tej samej fazie drgań. W skrócie chodzi o dwa powtarzające się fragmenty fali akustycznej. Długość fali podczas prowadzonych badań określa się grecką literą λ.

Długość fali akustycznej jest odwrotnie proporcjonalna do jej częstotliwości. Proporcje określane są poprzez współczynnik, jakim jest prędkość fali w danym ośrodku. Długość fali oblicza się poprzez podzielenie prędkości fali przez jej częstotliwość.