Skala dźwięków

Skala dźwięków – mianem skali dźwięków określa się szereg dźwięków, które ułożone są według określonego schematu. Każdy kolejny dźwięk tworzy stopnie, które oznaczane są rzymskimi cyframi. Skala dźwięków może być zbudowana w kierunku wznoszącym lub opadającym.

Skalą dźwięków określa się również możliwości i zakres wydobywanych dźwięków z danego instrumentu lub też zakres i możliwości głosu ludzkiego.

Obecnie wyróżnia się starożytne skale greckie, skale kościelne, skale współczesne oraz inne skale, które mogą być charakterystyczne dla danego regionu i folkloru.

Współczesne skale dźwięków powstały w czasach baroku i w dużym stopniu obowiązują do dziś. Oparte są one na systemie temperowanym. W baroku powstału dwie siedmiostopniowe skale, czyli molowa i durowa. W oparciu o nie powstał system tonalny, który zawiera 24 tonacje, w tym 12 moll i 12 dur, które ułożono w kole kwintowym. Z czasem powstały również skale, które są pozbawione ośrodka tonalnego. Zalicza się do nich skalę dodekafoniczną (12 stopni) oraz skalę całotonową (6 stopni).