Dźwięki słyszalne

Dźwięki słyszalne – dźwiękami słyszalnymi określa się dźwięki, które zawierają się w zakresie częstotliwości słyszalnych przez ludzkie ucho. Termin ten pozwala na ich oddzielenie od infradźwięków (zbyt cichych i niskich), a także ultradźwięków (zbyt wysokich), które nie są słyszalne przez ludzkie ucho. Przeciętni ludzie są w stanie przyswajać dźwięki w zakresie częstotliwości od 16 Hz do 20 kHz.

Odbieranie dźwięków słyszalnych jest możliwe dzięki narządom słuchu, czyli uszom. W przypadku różnych ludzi, dźwięki słyszalne mogą znajdować się w różnym zakresie oraz będą różniły się natężeniem i zrozumieniem. Poziom natężenia dźwięków podawany jest w decybelach.

Dźwięk słyszalny jest wrażeniem słuchowym, które powstaje w wyniku działania fali akustycznej (dźwiękowej). Ta ostatnia rozchodzi się w danym ośrodku sprężystym, na przykład w powietrzu, a następnie dociera do aparatu słuchu człowieka, czyli jego uszu. Jeżeli jakieś dźwięki nie są odbierane przez człowieka to nie można zaliczyć ich do zakresu dźwięków słyszalnych. Wraz ze starzeniem się organizmu, zakres ten może proporcjonalnie się zmniejszać i może być różny dla każdego z nas.