Dźwięk muzyczny

Dźwięk muzyczny – to dźwięk, który wytwarzany jest przez głos ludzki lub też instrument muzyczny. Następnie dźwięki muzyczne klasyfikuje się w skali (gamie). W Europie rozróżniamy aż osiem tego rodzaju dźwięków, a ostatni z nich jest powtórzeniem pierwszego w tzw. interwale oktawy. Oznacza to, że ósmy posiada częstotliwość fal akustycznych oddaloną od pierwszego dokładnie o oktawę.

Mianem oktawy określa się zestaw dźwięków w danej “ósemce”. W każdej oktawie można wyróżnić siedem diatonicznych dźwięków, a także jeden dźwięk, który zamyka ósemkę i jest jednocześnie pierwszym dźwiękiem kolejnej oktawy.

Dźwięk muzyczny posiada określone cechy, dzięki którym możliwa jest jego klasyfikacja:

  • wysokość dźwięki – jest ona zależna od podstawowej częstotliwości i wyrażana jest w Hercach. Ludzkie ucho jest w stanie usłyszeć tylko dźwięki muzyczne z zakres od 16 Hz do 20 kHz. Możliwość generowania tak dużego zakresu dźwięków posiadają duże organy. Najczęściej dźwięk muzyczny ogranicza się do mniejszej rozpiętości w Hercach;
  • długość dźwięku – jest to czas produkcji danego dźwięku przez instrument muzyczny. W dużej mierze zależy on od sposobu użytkowania instrumentu przez muzyka;
  • głośność dźwięku – wpływ na nią ma amplituda drgań powietrza, które odpowiada za przenoszenie dźwięku;
  • barwa dźwięku – jest zależna od częstotliwości i ilości części składowych dźwięku.