Ultradźwięki

Ultradźwięki – należą one do fal dźwiękowych (akustycznych) i określane są także mianem naddźwięków. Ich częstotliwość jest tak wysoka, że ludzkie ucho nie jest w stanie ich wyłapać. Jako dolną granicę ultradźwięków uznaje się poziom 20 kHz. To właśnie dźwięki powyżej tego progu przestają być słyszalne dla człowieka. Umownie uznaje się, że górną granicą dla naddźwięków jest 1 GHz. Według tego, ultradźwięki to fale akustyczne, których częstotliwość zawiera się w zakresie od 20 kHz do 1GHz. Powyżej tej częstotliwości pojawiają się już hiperdźwięki. Co ciekawe, ultradźwięki niesłyszalne dla ludzi, mogą być odbierane lub nawet emitowane przez niektóre zwierzęta, na przykład psy, nietoperze, delfiny, szczury, czy wieloryby.

Ultradźwięki wykorzystywane są w wielu aspektach codziennego życia. W oparciu o nie powstają między innymi sonary wykorzystywane na statkach nawodnych i łodziach podwodnych. Ponadto wykorzystuje się je między innymi w medycynie, wojskowości, kosmetyce, produkcji żywności i gotowaniu.

Naddźwięki można produkować za pomocą różnych metod, do których zalicza się:

  • mechaniczne;
  • optyczne;
  • odwrócenie efektu piezoelektrycznego;
  • termiczne;
  • magnetostrykcja.