Fala dźwiękowa

Fala dźwiękowa (akustyczna) – fala dźwiękowa, czy też akustyczna, to rodzaj zaburzenia. Dochodzi do niego w wyniku przenoszenia energii poprzez drgające cząsteczki, które jednak nie zmieniają swojego położenia i nie przemieszczają się. W tym wypadku, drgające cząstki są określane mianem ośrodka sprężystego. W wyniku drgań dochodzi do chwilowych i dynamicznych zmian gęstości i ciśnienia, które następnie można opisać jako ciśnienie akustyczne i sklasyfikować w decybelach. W ten sposób powstają dźwięku, które następnie słyszane są przez ludzi.

Fale akustyczne można między innymi sklasyfikować ze względu na ich częstotliwości:

  • fale infradźwiękowe – poniżej 16 Hz;
  • fale dźwiękowe (słyszane przez ludzkie ucho) – od 16 Hz do 20 kHz;
  • fale ultradźwiękowe – powyżej 20 kHz;
  • fale hiperdźwiękowe – powyżej 1010 Hz.

Fale dźwiękowe mogą mieć różną długość i kształt. W zakresie kształtu wyróżnia się fale płaskie, cylindryczne i kuliste.

Istnieje również podział fal dźwiękowych ze względu na ich widmo. Wyróżnia się widma dyskretne i ciągłe.

Widma dyskretne:
– proste (mają określoną częstotliwość)
– harmoniczne (posiadają wiele tonów i są okresowe, zaliczają się do nich między innymi muzyka i śpiew)

Widma ciągłe:
– szum (dźwięki o zrównoważonym zakresie słyszalności)
– hałas (dźwięki mające nadmierne natężenie słyszalności).