Częstotliwość fali dźwiękowej

Częstotliwość fali dźwiękowej (wzór na częstotliwość fali) – fale dźwiękowe mogą posiadać różną częstotliwość. Miarą częstotliwości w układzie współrzędnych SI jest Herc (Hz). Ludzkie ucho jest w stanie odbierać dźwięki o częstotliwości pomiędzy 16 Hz i 20 kHz. Częstotliwość fal dźwiękowych to nic innego jak liczba cykli, które przechodzą one w ciągu sekundy.

Nazwa miary częstotliwości w układzie SI pochodzi od nazwiska fizyka niemieckiego Heinricha Hertza, który w swoim życiu zajmował się między innymi badaniem fal elektromagnetycznych.

Poniżej wzory na częstotliwość fali:

f = v / λ

f = 1 / T

f = ω / 2π

gdzie:

f – częstotliwość dźwięku mierzona w jednostce Hz;
v – długość fali (tylko w przypadku fal harmonicznych) mierzona w jednostce m / s;
λ – długość fali dźwiękowej mierzona w jednostce m;
T – okres drgań fali mierzona w jednostce s;
ω – pulsacja fal mierzona w jednostce rad / s.