Pogłos

Pogłos – jest to dźwięk, który powstaje w wyniku zjawiska powolnego zanikania energii dźwięku w danym pomieszczeniu. Pogłos słyszalny jest po wyłączeniu lub ucichnięciu źródła dźwięku i wiąże się z występowaniem wielu fal, które odbijają się od powierzchni i ścian danego pomieszczenia lub przestrzeni. Dla ludzkiego ucha, pogłos odbierany jest jako przedłużenie dźwięku.

Skalę lub ilość pogłosu określa się poprzez czas pogłosu. Jest to liczba sekund, która jest niezbędna do tego, aby ciśnienie akustyczne spadło o 60 decybeli. Na czas pogłosu wpływ ma wiele czynników zewnętrznych, w tym między innymi kształt i wielkość danego pomieszczenia, rodzaj wykorzystywanych materiałów konstrukcyjnych, częstotliwości fal dźwiękowych, lokalizacji instrumentu lub innego źródła dźwięku, a także od aktualnej temperatury i wilgotności powietrza. Od długości pogłosu zależy to, w jakich celach może być wykorzystywane dane pomieszczenie i będzie ona różniła się w takich miejscach jak studio nagrań lektorskich, studio nagrań muzycznych, czy też sala koncertowa.

Jest to istotne zjawisko w akustyce i spotykamy je praktycznie codziennie w naszym życiu. Z pogłosem możemy spotkać się na korytarzach, w halach, czy też na klatce schodowej, czyli wszędzie tam, gdzie dźwięk może być łatwo odbijany od ścian i innych przeszkód. W akustyce przeciwieństwem dla pogłosu jest dogłos.