Filtr grzebieniowy

Filtr grzebieniowy – filtr grzebieniowy zaliczany jest do popularnych wad akustycznych. Występuje on przede wszystkim w małych pomieszczeniach. Zjawisko to wiąże się z barierą dla dźwięku, jaką są rozmiary i geometria pomieszczenia. Wówczas dochodzi do interferencji fal akustycznych. W efekcie fale odbijają się od płaskich ścian i następnie powracają, a kolejne fale i dźwięki nakładają się na siebie. Powoduje to lokalne wzmocnienia i wygaszenia poszczególnych fal, co może mieć negatywne skutki dla widma szerokopasmowej muzyki.

Efektem tego zjawiska jest również trudność z rozróżnieniem poszczególnych dźwięków przez słuchaczy. Spowodowane jest to ograniczeniami i możliwościami przyswajania dźwięków przez ludzkie ucho.

Aby zapobiec powstawaniu filtru grzebieniowego w małych pomieszczeniach, warto stosować akcesoria pochłaniające lub absorbujące dźwięk. Powinny one być montowane w miejscach, gdzie dochodzi do pierwszego odbicia fali akustycznej, przez co fala powrotna zostanie znacznie osłabiona.