Flutter echo

Flutter echo – to wada akustyczna, która nazywana jest również echem trzepoczącym. To efekt echa wielokrotnego, w ramach którego określona sekwencja dźwięków powtarza się wielokrotnie. Dzieje się tak w momencie odbijania się fal od płaskich powierzchni i przeszkód, najczęściej w małych pomieszczeniach. Wielokrotnie odbijające się fale dźwiękowe przypominają trzepoczące skrzydła zwierząt i stąd też nazwa tego zjawiska.

Skala tego zjawiska w małych pomieszczeniach wynika z tego, że fala akustyczna ma mało miejsca i może wielokrotnie odbić się od ścian, zanim wygaśnie. Ciekawym przykładem na obserwację flutter echo może być klaśnięcie w dłonie w sytuacji, gdy znajdujecie się w wąskim korytarzu.

Obecnie flutter echo jest łatwy do wyeliminowania na etapie projektowania sali koncertowej lub teatralnej. Fale akustyczne z łatwością odbijają się od ścian, które są ustawione równolegle do siebie, dlatego wystarczy jedną z nich odchylić o minimum 5°, aby pozbyć się tej wady akustycznej. Dodatkowym wsparciem mogą okazać się materiały pochłaniające lub absorbujące dźwięk.