Ton

Ton – nazywany jest również tonem prostym. Jest to prosty dźwięk, który ma sinusoidalny przebieg i określoną amplitudę, fazę i częstotliwość. Ton może zostać wyprodukowany za pomocą generatora elektroakustycznego lub kamertonu.

W zgodzie ze zrozumieniem akustyki, każdy z dźwięków składa się z tonów, jako dźwięków prostych. To na tony rozkładane są dźwięki złożone, na przykład śpiew lub dźwięk instrumentów muzycznych. Dźwięki to wielokrotności tonu podstawowego, które ułożone są w szeregu harmonicznym. Barwa słyszalnego i wydobywanego dźwięku zależy między innymi od natężenia tonów prostych, które wchodzą w jego skład, a także pasm ich częstotliwości. Tony mieszczą się w zakresie dźwięków słyszalnych przez człowieka.

Tony dzieli się ze względu na ich częstotliwość na:

  • basy (tony niskie od 20 Hz do 300 Hz);
  • tony średnie (od 300 Hz do 3000 Hz);
  • soprany (tony wysokie od 3000 Hz do 20 kHz).

Do opisywania i systematyzowania tonów wykorzystywana jest również amplituda, która wpływa na głośność tonu. Ton prosty nazywany jest również tonem czystym.