Współczynnik pochłaniania dźwięku

Współczynnik pochłaniania dźwięku – mianem tym określa się zdolność danego przedmiotu, na przykład ustroju akustycznego, do absorpcji dźwięku, czyli energii pola akustycznych. Współczynnik nie ma swojego wymiaru i na co dzień oznaczany jest literą α. Zdolność danego przedmiotu do absorpcji dźwięku wynika między innymi ze sposobu jego budowy oraz surowca, który został wykorzystany. W pomieszczeniach wykorzystywany jest tzw. pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku. Dzięki niemu można określić zdolność absorpcji rozproszonej energii akustycznej, czyli redukowania pogłosu w danym pomieszczeniu.

Pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku podawany jest w pasmach oktawowych, najczęściej od 125 Hz do 4 kHz.

Ustroje akustyczne, których zadaniem jest absorpcja dźwięku, najczęściej posiadają przypisaną klasę dźwiękochłonności od A do E, gdzie A to najwyższa klasa. Korzystanie z nich w zamkniętych pomieszczeniach to skuteczny sposób na zadbanie o ich akustykę oraz jakość dźwięku w trakcie koncertu lub wykładu.