Akustyk

Akustyk – to osoba, która na co dzień zajmuje się akustyką jako dziedzina nauki. Odpowiada za badanie zjawisk teoretycznych i praktycznych związanych z powstawaniem, rozchodzeniem się oraz oddziaływaniem fal akustycznych (dźwiękowych). Akustyk sprawdza nie tylko właściwości akustyczne danych pomieszczeń, ale również weryfikuje działanie poszczególnych fal w danych warunkach na organizmy żywe.

Nazwa tego zawodu wywodzi się od greckiego słowa “akoustikos”, czyli dotyczący słuchu oraz słowa “akoustos”, czyli słyszalny, słyszany.

Na co dzień akustyk odpowiedzialny jest również za przygotowywanie sal koncertowych, sal wykładowych, teatralnych, kin, czy innych miejsc, gdzie dochodzi do powstawania i dystrybucji fal akustycznych. Specjalistyczna wiedza pozwala mu na odpowiednie przygotowanie pomieszczenia do występu, w tym również jego czasową rearanżacją np. poprzez dodanie ustrojów akustycznych.

Obecnie akustyce są zatrudniani nie tylko przez sale koncertowe i teatralne, ale również w firmach budowlanych oraz jako członkowie zespołów muzycznych.

W ramach akustyki wyróżnia się kilka subdyscyplin, w tym między innymi:

  • audioakustykę;
  • ultraakustykę;
  • infraaustykę.

Audioakustyka dotyczy częstotliwości fal dźwiękowych między 16 Hz i 20 kHz, czyli dźwięków słyszalnych. W niej wyróżnia się również: elektroakustykę, akustykę fizjolgiczną, akustykę pomieszczeń, akustykę mowy, psychoakustykę, akustykę muzyczną i akustykę środowiskową.