Widmo akustyczne

Widmo akustyczne – widmo akustyczne to inaczej widmo dźwięku. Jest to rozkład natężenia poszczególnych części składowych dźwięku, który jest zależny od ich częstotliwości. Widma można wygenerować poprzez zastosowanie metod spektroskopii lub mogą one być wynikiem analizy fourierowskiej, która rozkłada na czynniki pierwsze przebieg falowy dźwięku. Widmo akustyczne najczęściej przedstawiane jest w formie wykresu i jest to zbiór tonów o określonej amplitudzie i częstotliwości.

Przy falach okresowych, częstotliwości części składowych dźwięku, którego natężenie jest różne od zera, tworzą ciąg wartości. To rozkład, który nazywany jest w akustyce widmem dyskretnym, liniowym lub prążkowym. Dla takiego widma można zastosować analizę według szeregu Fouriera.

W przypadku przebiegów falowych nieokresowych, mamy do czynienia z widmem ciągły, ponieważ posiada ono ciągłe przedziały częstotliwości. Wówczas wykres takiego widma przybiera postać funkcji ciągłej.