Analiza akustyczna

Analiza akustyczna – to badanie, które polega między innymi na sprawdzeniu właściwości akustycznych danego pomieszczenia lub lokalizacji. Analiza akustyczna może dotyczyć również badania uciążliwości, czy też natężenia dźwięku, który generowany jest przez źródło.

Badania związane z analizą akustyczną prowadzone są między innymi podczas powstawania sal koncertowych, wykładowych, kin, czy też studiów nagrań. Specjaliści w tym zakresie wykorzystują wyniki takich badań również do rearanżacji powstałych już pomieszczeń lub zmienienia ich funkcji. Dodatkowym atutem badań akustycznych jest weryfikacja uciążliwości hałasu z danego źródła, na przykład z drogi ekspresowej, dlatego analiza taka ma bardzo szerokie zastosowanie. Wyniki badań analityków wykorzystywane są między innymi przy organizacji zakładów produkcyjnych oraz rozmieszczenia w nich poszczególnych maszyn. Zakres natężenia i częstotliwości fal akustycznych w danej lokalizacji musi być zgodny z wartościami, które określono w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 2007 roku, które mówi o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku.

Analiza akustyczna pozwala również na dokładne zbadanie powstawania, rozprzestrzeniania się oraz wpływu drgań fal akustycznych na środowisko. W ten sposób można ocenić natężenie dźwięku, głośność, długość fali oraz ewentualne wady akustyczne, takie jak echo, pogłos, czy dogłos.