Dźwiękochłonność

Dźwiękochłonność – to zdolność pochłaniania, czy też absorpcji dźwięku poprzez dane powierzchnie. Przedstawia się ją za pomocą współczynników opisujących możliwość pochłaniania dźwięku przez dany przedmiot. Pod uwagę brane są również zmienne częstotliwości dźwięku, ponieważ im one wyższe, tym dźwiękochłonność będzie się zmieniała. Warto również podkreślić, że każdy materiał będzie miał inne parametry w zakresie absorpcji rozchodzących się fal akustycznych.

Obecnie w Polsce stosuje się klasyfikację materiałów dźwiękochłonnych od A do E, gdzie A to najwyższy możliwy standard. Fale dźwiękowe pochłaniane są przez ciała fizyczne, przez co energia fali dźwiękowej słabnie, a wzrasta energia wewnętrzna ciała dźwiękochłonnego. Bardzo często dźwięki absorbowane są w wyniku tarcia fali akustycznej o powierzchnię bariery. W tym zakresie można wykorzystywać porowatość ścian lub dedykowane ustroje akustyczne, w tym absorbery dźwięku i pułapki dźwiękowe. Im wyższa częstotliwość fal akustycznych, tym wzrasta oddziaływanie urządzenia.

Skala dźwiękochłonności ma bardzo duże znaczenie dla akustyków, którzy przygotowują sale koncertowe, teatralne, wykładowe, czy też kinowe. Umiejętna aranżacja pomieszczenia oraz korzystanie z dodatkowych akcesoriów mogą znacznie wpłynąć na właściwości dźwiękochłonne pomieszczenia.