Długość fali dźwiękowej

Długość fali dźwiękowej – długością fali dźwiękowej odznacza się najmniejszą odległość, jaka występuje pomiędzy dwoma punktami fali o tej samej fazie drgań. W prostym tłumaczeniu, chodzi o odległość pomiędzy dwoma powtarzającymi się fragmentami fali akustycznej (dźwiękowej). Do sytuacji takiej dochodzi w momencie, gdy wychylenie w obu punktach fali jest jednakowe i oba znajdują się w momencie wzrastania. Jeżeli jeden punkt wzrasta, a drugi maleje, to mówimy o fazach przeciwnych i nie zmierzymy wówczas długości fali.

Długość fali dźwiękowej oznaczana jest grecką literą λ. Parametr ten oblicza się poprzez podzielenie prędkości rozchodzącego się dźwięku przez jego częstotliwość. Prędkość dźwięku będzie zależna od wielu czynników zewnętrznych, w tym między innymi wilgotności i temperatury powietrza. Najczęściej przyjmuje się szacunkową wartość na poziomie  340 m/s. Dla przykładu fala o częstotliwości 20 Hz będzie miała długość 17 metrów,a  fala o częstotliwości 20 kHz będzie miała długość, 1,7 centymetra.

Znajomość długości fali jest bardzo ważna przy analizie akustycznej i elektroakustycznej. Dzięki niej można odpowiednio zaprojektować pomieszczenia lub poddać je rearanżacji. Długość fali akustycznej jest odwrotnie proporcjonalna do jej częstotliwości.