Zjawisko narastania dźwięku

Zjawisko narastania dźwięku – czasami w pomieszczeniach można zauważyć zjawisko narastania energii fal akustycznych po tym, jak źródło dźwięku zapoczątkuje jego emisję. W nomenklaturze akustycznej nazywa się to dogłosem. Występowanie tego zjawiska jest ściśle związane z dużą liczbą odbijanych fal dźwiękowych w od barier w pomieszczeniu. Dogłos to czas, który mija od zapoczątkowania dźwięku przez źródło aż do osiągnięcia przez ten dźwięk maksymalnego natężenie w efekcie narastania. WIelokrotne odbijanie się dźwięku od ścian pomieszczenia może znacznie wzmocnić jego energię.

W niektórych przypadkach zjawisko narastania dźwięku generowane jest celowo. Może jednak również wpłynąć na niepożądane zjawiska, w tym echo. Efekt narastania dźwięku widoczny jest dopiero wtedy, gdy pomiędzy dojściem do uszu człowieka fali bezpośredniej, a dojściem odbitej fali akustycznej jest odstęp czasowy powyżej 50 milisekund.

Odpowiednia aranżacja akustyczna pomieszczenia oraz korzystanie z ustrojów akustycznych mogą pozytywnie wpłynąć na redukcję zjawiska narastania dźwięku.

Przeciwieństwem dogłosu w akustyce jest pogłos.