Wibroakustyka

Wibroakustyka – to jedna z dziedzin nauki, która na co dzień zajmuje się procesami związanymi z akustyką oraz drganiami w technice, maszynach, przyrodzie, środkach komunikacji i transportu, czy też urządzeniach. Specjaliści z zakresu wibroakustyki badają również zjawiska zachodzące w organizmach żywych.

W ramach badań analizowane są zmiany, które zachodzą w układach mechaniczno-akustycznych. Dzięki tej dziedzinie można sprawdzać przydatność i wydajność maszyn a także weryfikować natężenie wibracji w nich. Nauka ta wykorzystywana jest również przy redukcji poziomu hałasu wielu urządzeń, a także przy budowie pomieszczeń.

Za powstanie tej dziedziny nauki odpowiadają polscy naukowcy, którzy pochodzili m.in. z Akademii Górniczo-Hutniczej. Wśród pionierów wibroakustyki wymienia się między innymi Czesława Cempela i Zbigniewa Engela, który to sformułował definicję, zadania i cele tej dyscypliny naukowej