Wysokie tony

Wysokie tony – to zakres najwyższych częstotliwości fal dźwiękowych, które odbierane są przez ludzkie uszy. Wysokie tony nazywane są sopranami (ang. treble). Częstotliwość ich fal dźwiękowych oscyluje w granicach od 3000 Hz do 20 kHz, czyli górnej granicy dźwięków słyszalnych. W zależności od płci, wieku oraz cech indywidualnych danego człowieka, zakres ten może nieznacznie się różnić. Fale akustyczne o wyższej częstotliwości to ultradźwięki.

W dolnej granicy zakresu wysokich tonów znajduje się obszar najlepiej słyszalnych przez człowieka dźwięków, na które nasze uszy są najbardziej wyczulone. To strefa dźwięków w okolicach 3-4 kHz.

Sopran należy do grupy tonów prostych, z których następnie składają się dźwięki złożone takie jak śpiew lub dźwięki instrumentów muzycznych. Alternatywnie, tony te nazywane są również czystymi. Tony wysokie mają sinusoidalną budowę oraz jasno określone częstotliwości, fazę i amplitudę. Tony takie można wygenerować za pomocą generatora elektroakustycznego lub kamertonu. Ich barwa zależy od natężenia dźwięku i prędkości przepływu powietrza w pomieszczeniu.