Niskie tony

Niskie tony – niskie tony to inaczej basy. Ich częstotliwość waha się od 20 Hz do 300 Hz. Należą one do skrajnych (niskich) dźwięków, które są słyszalne przez człowieka.

Bas to dźwięk prosty, który ma sinusoidalny charakter. Posiada ściśle określoną i niską częstotliwość, a także fazę dźwięku i amplitudę. Basy można generować sztucznie za pomocą generatora elektroakustycznego lub kamertonu. Niskie tony wchodzą w skład składowej harmonicznej i tworzą dźwięki złożone. Barwa i jakość dźwięku zależą między innymi od jego natężenia, częstotliwości oraz pomieszczenia, w którym się rozchodzi.

Tony o częstotliwości poniżej progu 20 Hz są zbyt niskie, aby były słyszalne dla człowieka i zaliczane są do infradźwięków. Umiejętne zarządzanie akustyką pomieszczeń ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tonów niskich. Może to być kłopotliwe w małych pomieszczeniach, gdzie dźwięk wielokrotnie odbija się od ścian. Wówczas warto zastosować ustroje akustyczne.

Bas to również najniższy solowy głos męski.