Interferencja fal akustycznych

Interferencja fal akustycznych – to zjawisko, na które bardzo duży wpływ ma akustyka i właściwości pomieszczenia. Interferencja fal akustycznych polega na powstawaniu nowego rozkładu przestrzennego amplitudy fal dźwiękowych, czyli ich wygaszania i wzmacniania. Dochodzi do tego w efekcie nakładania się na siebie minimum dwóch fal, które mogą odbijać się od ścian pomieszczenia. Wpływ na skalę interferencji fal ma zabudowa pomieszczenia, lokalizacja źródła dźwięku, warunki środowiskowe oraz częstotliwość występowania fal akustycznych.

W sytuacji gdy dojdzie do spotkania się ze sobą fal akustycznych i ich wzmocnienia, automatycznie wzrasta również głośność dźwięku. Miejsca takie określa się jako tzw strzałki. Miejsca, gdzie następuje osłabienie fal akustycznych w wyniku interferencji to tzw. węzły. Interferencja fal akustycznych może mieć negatywne skutki w przypadku tworzenia lub odsłuchu muzyki, a najbardziej odczuwalne będzie to przy małych częstotliwościach i niskich tonach. Może wówczas dojść do dudnienia niskich tonów. Interferencja może zostać zredukowana poprzez odpowiednie przygotowanie akustyczne pomieszczenia oraz stosowanie dodatkowych ustrojów.